Poštová adresa

Nadácia NOVUM
Digital Park III, Einsteinova 19
Bratislava 851 01

Koordinátor

Veronika Kucharská
0910 569 246
novum@nadacianovum.sk

Prihlášky do súťaže sa prijímajú jedine online formou.