Aktuality

Prihlasovanie do 4. ročníka súťaže je ukončené

Začal sa trojkolový výber z 37. prihlásených umelcov. Mená finalistov budú známe v marci 2018.

Nadácia NOVUM

Nadácia NOVUM, financovaná zo súkromných zdrojov sponzorov, podporuje realizáciu tvorivých plánov vizuálnych umelcov zo Slovenska, ktorých doterajšia tvorba umožňuje predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy a majú ambíciu realizovať originálny projekt.

Každoročne udeľuje cenu, o ktorú sa môžu uchádzať perspektívni výtvarníci, fotografi, dizajnéri, architekti, intermediálni umelci. Výber z prihlásených trvá približne deväť mesiacov a prebieha v troch kolách. Po celý čas ho zastrešuje správna rada, ktorá v dvoch fázach žiada vždy iných zahraničných expertov o posudky. Na výbere doposiaľ spolupracovali odborníci z Česka, Holandska, Juhoafrickej republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska, Talianska a USA.

Opakovaná a dlhodobá podpora rovnakých kandidátov je možná v prípade, že v stanovenom termíne preukážu napĺňanie cieľov programu.

Výzvy na prihlásenie sa do súťaže sa zverejňujú na webovej stránke nadácie.

Podmienky účasti – Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, ktorí mali aspoň tri samostatné výstavy v renomovaných galériách, resp. kultúrnych inštitúciách. Výstavy možno nahradiť realizovanými architektonickými dielami.

Žiadosť o podporu v nasledujúcom ročníku súťaže.
Prihláška sa podáva online.

O podaní žiadosti dostane uchádzač potvrdenie na svoju emailovú adresu.

Neúplné žiadosti budú zo súťaže vylúčené. Náklady na prípravu žiadostí sa neuhrádzajú.

Do šiestich mesiacov po uzávierke súťaže správna rada vyhlási na stránke nadácie finalistov súťaže. Finalistov súťaže pozve správna rada na osobné interview. Víťazi budú vyhlásení do deviatich mesiacov po uzávierke súťaže.

Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5 do 15 tisíc EUR. Podpora, poskytnutá z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s realizáciou ich tvorivého umeleckého plánu, v súlade so zámerom formulovaným v motivačnom liste. Zmena plánov podlieha súhlasu správnej rady nadácie.

Opakovaná a dlhodobá podpora rovnakých kandidátov je možná v prípade, že v stanovenom termíne preukážu napĺňanie cieľov programu.

Správna rada Nadácie NOVUM

Členovia správnej rady nadácie NOVUM

Mária Drahošová - predsedníčka správnej rady
Ivan Gerát
Barbara Schreinerová
Stanislav Stankoci
Marián Zervan