V treťom ročníku správna rada Nadácie NOVUM opäť rozhodovala medzi veľmi kvalitnými umelcami vizuálneho umenia. Členovia správnej rady vyberali z 33-troch uchádzačov, ktorí splnili podmienky súťaže. Pri svojich rozhodnutiach aj tento rok brali do úvahy posudky zahraničných expertov. V druhom a treťom kole pomohli vybrať šiestich finalistov a následne troch ocenených.

 

Zahraniční posudzovatelia Ceny Nadácie NOVUM za rok 2016:

Michal Koleček - Česká republika, Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Šárka Svobodová - Česká republika, Fakulta výtvarného umění VUT v Brně

Tadeusz J. Żuchowski – Poľská republika, Instytut Historii Sztuki UAM  Poznań

 

Christopher P. Heuer – USA, Clark Art Institute Williamstown MA

Joes Segal – USA, Wende Museum, los Angeles CA

Karen von Veh – Juhoafrická republika, University of Johannesburg

 

Finalisti Ceny Nadácie NOVUM za rok 2016: Dominik Hlinka, Juraj Kollár, Eva Škrovinová, Milan Vagač, Jaroslav Varga, Martin Vongrej.

Slávnostné vyhodnotenie ocenených bolo 20.6.2017 v kaviarni Berlinka.

 

Cenu nadácie NOVUM za rok 2016 získali:

Jaroslav Varga (13 000€), Dominik Hlinka (10 000€), Eva Škrovinová (7 000€).

Veríme že prostriedky, ktoré investujú do svojich projektov budú úspešné nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej scéne.

 

Novinkou tretieho ročníka bol sprievodný program určený pre verejnosť. Zástupcovia Nadácie sa stretli s finalistami na otvorenej diskusii o ich tvorbe, plánoch, a o tom, ako prebieha súťaž a výber ocenených.

 

Širšou súčasťou slávnostného odovzdávania cien bol aj seminár, ktorý okrem odpovedí na otázku „Čo sa za pomoci nadácie NOVUM podarilo vytvoriť?“, mal ambíciu skúmať témy, ktoré spájajú umelcov a umelkyne viacerých ročníkov.

V tomto roku bola témou seminára „Hora vo výtvarnom umení“. Na seminári okrem teoretikov a historikov umenia vystúpili aj traja ocenení autori z predchádzajúcich ročníkov, ktorých práve téma hory zbližuje. O svojej práci v súvislosti s horou rozprávali Dominik Hlinka, Štefan Papčo a Ján Kekeli. V nasledujúcich ročníkov budú zvolené ďalšie témy.