Podmienky vyhlásené Nadáciou NOVUM splnilo v 1. ročníku 29 z prihlásených umelcov, ktorých v prvom kole hodnotila porota zložená z členov správnej rady nadácie. Úroveň predložených prác všetkých hodnotených umelcov bola veľmi vysoká, na zasadnutiach správnej rady sme im venovali dlhé a zaujímavé rozhovory. V druhom kole boli portfóliá súťažiacich anonymne predložené zahraničným posudzovateľom z Čiech, Maďarska, Talianska a Nemecka.

Zaujímal nás názor renomovaných odborníkov, či sa medzi súťažiacimi nachádzajú takí, ktorí by mohli mať šancu osloviť vnímavé a kritické publikum, resp. takí, ktoré majú v tomto smere potenciál priniesť niečo pôvodné. Dostali sme podnetné postrehy a hodnotenia, na základe ktorých sme vybrali finalistov a následne víťazov.“ hovorí predsedníčka správnej rady.

Slávnostné vyhodnotenie ocenených v 1. ročníku súťaže bolo 28.5.2015 v hoteli Gate One v Bratislave.

Grant na svoj tvorivý projekt dostali: 

Štefan Papčo

Dominik Hlinka

Juraj Sukop