Darujte 2 % z dane

Postup pre zamestnancov: K potvrdeniu o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa vyplňte vyhlásenie.

Tlačivo na stiahnutie: stiahnuť

IČO
42359660
Právna forma
nadácia
Názov
Nadácia NOVUM
Ulica
Digital Park III., Einsteinova
Číslo
19
PSČ
851 01
Obec
Bratislava
IBAN
SK5711000000002929911929
Číslo účtu nadácie
2929911929/1100 (Tatra banka)

Pre fyzické osoby, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie, a pre právnické osoby:

V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (1,5 %) z dane.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať Nadácii NOVUM.

V prípade ďalších otázok spojených s Vašou podporou kontaktujte nás na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Veronika Kucharská 0910 569 246 novum@nadacianovum.sk