Prihláška

Prihlásenie

Registrácia

Osobné údaje

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov registráciou a podaním prihlášky do súťaže dávam Nadácii NOVUM, Digital Park III, Einsteinova 19 Bratislava 851 01, IČO: 42359660 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre posúdenie mojej žiadosti na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Ako postupovať pri registrácii

Pred prihlásením je potrebné sa registrovať.

Po registrácii dostanete v priebehu niekoľkých minút email s odkazom na aktiváciu účtu. Ak email nevidíte, možno ho Váš emailový klient označil ako spam. Po úspešnej aktivácií sa Vám na stránke v sekcií "Prihláška" zobrazia formuláre na nahrávanie súborov v príslušných sekciách (dokumentácia, motivačný list, portfólio prác, odborný posudok).

Žiaden súbor nesmie prekročiť 25MB.

Úplná žiadosť musí obsahovať všetky požadované prílohy:

  • Portfólio prác
  • Motivačný list
  • Odborný posudok
  • Dokumentácia

Každý uchádzač, ktorý k dátumu ukončenia prihlasovania nahral aspoň jeden súbor do každej z požadovaných sekcií bude zaradený do súťaže.

Na vyžiadanie (tlačidlo v sekcií "Prihláška") Vám zašleme email potvrdzujúci platnosť prihlášky.

V prípade otázok alebo nezrovnalostí nám prosím napíšte mail na novum@nadacianovum.sk

Aplikácia bola testovaná na najnovších verziách prehliadačov Chrome a Firefox.