1. Čo je odborný posudok?

Odborný posudok sa má vyjadriť k umeleckej úrovni doterajšej práce výtvarníka ako aj k perspektívam jeho ďalšieho rozvoja.

2. Dokumentácia výstav sa má týkať projektu už realizovaného alebo plánovaného?

Už realizovaného.

3. Treba priložiť k prihláške rozpočet?

Nie, netreba priložiť rozpočet ako samostatný dokument. V rámci motivačného listu by sa jeden odstavec mal venovať hlavným položkám predpokladaných nákladov (rozpočtu).

4. Podporuje nadácia aj vydanie katalógu-monografie umelca?

Nadácia neobmedzuje umelca v tom, ako použije prostriedky, ktoré získa v súťaži, či to bude na výstavu, študijný pobyt, katalóg... čokoľvek čo súvisí s jeho umeleckou činnosťou.

5. Neprišiel mi potvrdzujúci email po registrácií, čo mám robiť?

V prvom rade skontrolujte, či ho Váš mailový klient nezaradil do spamu. Ak sa nenachádza ani tam, prihláste sa na stránke Nadácie NOVUM (t.j. na tejto stránke). V sekcií prihláška sa Vám zobrazí link na preposlanie emailu. Môže sa stať, že niečo blokuje automaticky rozposielané emaily a Vy nedostanete ani jeden z poslaných emailov. V tom prípade prosím napíšte email na novum@nadacianovum.sk z emailu, ktorý ste zaregistrovali, a my Vám účet aktivujeme.

6. Je možné sa do súťaže prihlásiť opakovane, aj v ďalších ročníkoch?

Áno, do ďalšieho ročníka sa môžu prihlásiť aj uchádzači o grant v predchádzajúcich ročníkoch, dokonca aj tí, čo už boli raz ocenení.

7. Ako prebieha výber z prihlásených uchádzačov?

Výber je trojkolový. Po druhom kole sú určení finalisti a v treťom kole sa vyberú víťazi. Na konci každého kola rozhodujú výlučne členovia rady Nadácie. V druhom (double blind review) a treťom kole sú oslovení zahraniční aj domáci teoretici, historici a kurátori, ktorí vypracúvajú posudky a odporúčania. Ich počet a zloženie nie je stále a bude sa každoročne meniť, pričom niektorí z nich môžu pokračovať aj v ďalších ročníkoch. O udelení dotácie však rozhoduje s definitívnou platnosťou rada Nadácie a jej zloženie je relatívne stabilné. Práve prepojením variability a kontinuity chceme zabezpečiť napĺňanie cieľov Nadácie a súčasne sa chceme vyhnúť nekonzistentným výberom, ktoré hrozia, keď sú komisie každý rok alebo každé dva roky úplne iné.